Гражданска отговорност – не само необходимост за всеки, който кара кола

Гражданската отговорност всъщност е обезателна застраховка за коли . Според самия текст на гражданската отговорност, застрахователят се ангажира да плати , в рамките на договорена застрахователна сума повреди , причинени от застрахованото лице на други превозни средства . Застрахователната сума на гражданската отговорност предвижда както имуществени , така и неимуществени вреди или нарушаване на дълга на застрахования.

Растеж на необходимостта от застраховките – гражданска отговорност

Застраховките от типа – гражданска отговорност формират по-голямата част от застрахователния пазар в България . Година след година числата за избиране на застраховката гражданска отговорност продължават да растат , най-вече след въвеждането на наложителната застраховка гражданска отговорност за всички коли и мотори :

– 2012 година – 293,276,409 лева

– 2013 година – 318,792,586 лева

– 2014 година – 344,429,245 лева

– 2015 година – 368,230,120 лева

– 2016 година – 402,152,103 лева

Само за период от 5 години отчитаме много голям прираст в търсенето на застраховки гражданска отговорност на коли .

Защо е задължителна гражданската отговорност?

– ако изберете подписване и на двете застраховки [гражданска отговорност и инцидент на лицата в автомобила ] си осигурявате спокойствие, че освен вината за причинени щети на пътниците , при възникнало събитие ще бъдат компенсирани собственика и всички пасажери в застрахованото МПС ;

– удобство за подготвяне в реално време, с онлайн платформа за подаване и подписване на документи за гражданска отговорност;

– възможност за доставяне на вашата застраховката гражданска отговорност на посочен от клиента адрес;

– възможност за разглеждане на развалено превозно средство, притежаващо застраховка гражданска отговорност, на адрес по желание на клиента.

Оферта за  гражданска отговорност 1
Оферта за гражданска отговорност

Покритие на гражданската отговорност

Застрахователният договор за належащата застраховка „гражданска отговорност“ на водачите на коли важи на територията на България , на територията на другите държави-членки на Европейския съюз и Европейската икономическа общност , като важи и в Сърбия, Швейцария и Андора.

Какви са изискванията избиране на гражданска отговорност?

Застрахователната полица на гражданска отговорност се подписва за срок от 12 месеца от считано от датата на издаване . Застрахователната премия на гражданската отговорност можете да изплатите наведнъж, или разделено на 2 или 4 вноски.

Прираст на застрахователните агенти, които ви дават гражданска отговорност

Необходимостта от застраховки – гражданска отговорност е предпоставка за предлагането ѝ от все повече и повече компании и застрахователи. При подписването на този тип застраховка, добре е да внимавате и да предпочетете натрупаните години опит, името и качеството на на вашата бъдеща застрахователна агенция. По този повод ние ви гарантираме качество и най-висококвалифицирания екип , за да бъдем вашият надежден партньор за застраховката гражданска отговорност на вашия мотоциклет .

Най-добрите оферти за  гражданска отговорност 2
Най-добрите оферти за гражданска отговорност

Гражданска отговорност за спрени от движение превозни средства

Съответно Кодекса за застраховането, гражданската отговорност е обезателна за коли , записани на територията на страната и все още се водят в експлоатация . Това е валидно и за притежателите , които не шофират моторните превозни средства , но все още притежават номерата и удостоверенията. Тези коли също трябва да разполагат с заплатена застраховка гражданска отговорност. Затова ние съветваме всеки да не забравяте всички аспекти , защото недоглеждането и неподчинението на Кодекса за застраховането носи много главоболия . Според Кодекса, притежателите на моторни превозни средства , които нямат платена задължителната гражданска отговорност, може да получат глоба . Стойността на сакции, поради липсата на гражданска отговорност варират от 400 до 600 лева за физически лица, а за юридически – от 2000 до 5000 лева.

Кой трябва да сключи гражданска отговорност?

Гражданската отговорност може да бъде сключена както от граждани , така и от фирми и компании . Също така , тя предлага възможността да бъде взета самостоятелно или в комбинация с допълнителна застраховка „Злополука на лицата в превозните средства“.

Подберете надежден партньор за вашата застраховка гражданска отговорност

Спрете се на нашата застраховка гражданска отговорност, за да сте спокойни във всяко пътешествие . Ние сме приятели на собствениците на автомобили в в страната, като нашите застраховки гражданска отговорност осигурят спокойствие на хилядите застраховани клиенти. Освен нашата гражданска отговорност, обърнете внимание и на :

Перфектната  гражданска отговорност 3
Перфектната гражданска отговорност
Оферта за  гражданска отговорност 4
Оферта за гражданска отговорност
Перфектната  гражданска отговорност 5
Перфектната гражданска отговорност
Оферта за  гражданска отговорност 6
Оферта за гражданска отговорност
Оферта за  гражданска отговорност 7
Оферта за гражданска отговорност
Перфектната  гражданска отговорност 8
Перфектната гражданска отговорност
Открий най-добрата  гражданска отговорност 9
Открий най-добрата гражданска отговорност

Растеж на необходимостта от застраховките – гражданска отговорност
Защо е задължителна гражданската отговорност?
Покритие на гражданската отговорност
Какви са изискванията избиране на гражданска отговорност?
Прираст на застрахователните агенти, които ви дават гражданска отговорност
Гражданска отговорност за спрени от движение превозни средства
Кой трябва да сключи гражданска отговорност?
Подберете надежден партньор за вашата застраховка гражданска отговорност